Poslanstvo, vizija, cilji

Poslanstvo, vizija, cilji

Poslanstvo

Družba Relax Turizem je bila ustanovljena z namenom, da bo njena glavna dejavnost turizem. Gre torej za izkoriščanje prostega časa, zato je tudi poslanstvo oblikovano v naslednjem stavku:

"Organiziranje, izobraževanje in svetovanje na področju izdelkov/storitev za prosti čas. "

 

Vizija

V družbi se zavedamo, da je vizija ogledalo udeležencev, zato smo si zastavili ambiciozno vizijo, ki se glasi:

Z RELAXOM V DRUŽBO NAJBOLJŠIH.

Cilji

Na osnovi vizije smo si začrtali tudi cilje, ki so merilo ter standard uspešnosti. Naši dolgoročni cilji so:

  • vsakoletna stalna rast bruto prometa,
  • vsakoletna rast dodane vrednosti,
  • vsakoletno zmanjševanje števila reklamacij na gosta,
  • vsakoletna rast števila invencij na zaposlenega,
  • rast sponzorskih sredstev,
  • nadpovprečna stopnja zadovoljstva zaposlenih,
  • nadpovprečna stopnja neodvisnosti in notranje stabilnosti.