Pravila nagradnih iger

Splošni pogoji nagradne igre - FACEBOOK AMERIŠKI ZAHOD IN HAVAJI
 
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre je podjetje Relax Turizem d. d., Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 04. 05. 2017 do 08. 05. 2017. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi enkrat.
 
2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec komentirati objavo na Facebook profilu Relax Turizem. Nagrajenca bosta o nagradi obveščena elektronsko – preko Facebook sporočila.
V nagradni igri sodelujejo tako, da na Facebook profilu Relax Turizem pod objavo zapišejo vsaj 3 znamenitosti, ki so jih vodička Vanja in skupina do sedaj videli na popotovanju po Ameriškem zahodu in Havajih.
 
3. Pravila nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od 04. 05. 2017 do vključno 08. 08. 2017. Nagrade bodo podeljene po koncu nagradne igre – nagrajenci bodo obveščeni najkasneje do 12.05.2017.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova, imena, priimka in naslova kamor se nagrada pošlje) ima organizator udeležencu pravico sodelovanje v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti.
 
4. Nagrada
V nagradnem skladu sta 2 nagradi (izžrebana bosta 2 nagrajenca oz nagrajenki). Posamezna sodelujoča oseba lahko prejme le eno nagrado.
 
Nagrade so:
1 x kapa Las Vegas
1 x majica Havaji
 
Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti najkasneje v 14.dneh po posredovanju podatkov.
Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva.
Nagrade ne presegajo vrednosti 42€, zato se ne vštevajo v davčno osnovo nagrajencev.
 
5. Žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev
Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo po zaključku nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, naslov, poštna številka in pošta, lahko objavijo na spletni strani www.relax.si ter na Facebook strani Relax Turizem.
 
6. Prevzem nagrad
Izžrebanci bodo nagrado prejeli po pošti, najkasneje v roku 14 dni po posredovanju zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov).
 
7. Varstvo podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko družba Relax Turizem d. d. pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko sporočil SMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih glasovnih obvestil do preklica tega soglasja.
 
8. Pritožbe
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
 
Dravograd, 04.05.2017
 
Relax Turizem d. d.