Pravila nagradnih iger

Splošni pogoji nagradne igre  -  FACEBOOK  

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Relax Turizem d. d., Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 13. 4. 2017 do 20. 4. 2017. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi enkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec komentirati objavo na Facebook profilu Relax Turizem. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni elektronsko – preko Facebook sporočila.

3. Pravila nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 13. 4. 2017 do vključno 20. 4. 2017. Nagrade bodo podeljene po koncu nagradne igre – nagrajenci bodo obveščeni najkasneje do 21. 4. 2017.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova, imena, priimka in naslova kamor se nagrada pošlje) ima organizator udeležencu pravico sodelovanje v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki na Facebook profilu Relax Turizem odgovorijo na vprašanje: "Na katere 3 destinacije lahko odpotuješ z Relax Turizmom".

4. Nagrada

V nagradnem skladu je skupno 6 nagrad (izžrebanih bo 6 nagrajencev). Posamezna sodelujoča oseba lahko prejme le eno nagrado.

Nagrade so:

2x brisača za na plažo

2x majica za otroke + flomastri

2x žoga za v vodo

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti najkasneje v 14.dneh po posredovanju podatkov.

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva.

Nagrade ne presegajo vrednosti 42€, zato se ne vštevajo v davčno osnovo nagrajencev.

5. Žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo po zaključku nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, naslov, poštna številka in pošta, lahko objavijo na spletni strani www.relax.si ter na Facebook strani Relax Turizem.

6. Prevzem nagrad

Izžrebanci bodo nagrado prejeli po pošti, najkasneje v roku 14 dni po posredovanju zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov).

7. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko družba Relax Turizem d. d. pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko sporočil SMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih glasovnih obvestil do preklica tega soglasja.

8. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

 

Dravograd, 13. 4. 2017

 

                                                                                                          Relax Turizem d. d.