Pravila nagradnih iger

Splošni pogoji nagradne igre  -  Facebook

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Relax Turizem d. d., Meža 10, 2370 Dravograd (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 8. 3. 2018  do 13. 3. 2018. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi enkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec sodelovati na Facebooku, v skladu z objavljeno objavo. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko Facebook strani Relax Turizem.

3. Pravila nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 8. 3. 2018 do vključno 13. 3. 2018 z možnostjo podaljšanja. Nagrade se bodo podeljevale ves čas trajanja nagradne igre.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova, imena, priimka in naslova kamor se nagrada pošlje) ima organizator udeležencu pravico sodelovanje v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti.

4. Nagrada

V nagradnem skladu so skupno 4 nagrade. Posamezna sodelujoča oseba lahko prejme le eno nagrado.

Nagrada je (4x) paket presenečenja Relax Turizem - v vrednosti 40€ (brisača, CD, plišasi Reksi).

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva.

Organizator ne bo od vrednosti nagrade odvedel akontacije dohodnine, saj vrednost ne presega 42 eur.

5. Žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrade bo potekalo 14. 3. 2018, na sedežu organizatorja.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, naslov, poštna številka in pošta, lahko objavijo na spletni strani www.relax.si.

6. Prevzem nagrad

Izžrebanci se morajo za prevzem nagrade oglasiti s podatki preko Facebook strani Relax Turizem, in sicer v roku 7 dni od prejetega obvestila o nagradi. Nagrada bo poslana po pošti.

7. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko družba Relax Turizem d. d. pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko sporočil SMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih glasovnih obvestil do preklica tega soglasja.

8. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

 

Dravograd, 8. 3. 2018

 

                                                                                                          Relax Turizem d. d.