Družba Relax Turizem je bila ustanovljena z namenom, da bo njena glavna dejavnost turizem. Gre torej za izkoriščanje prostega časa, zato je tudi poslanstvo oblikovano v naslednjem stavku: "Organiziranje, izobraževanje in svetovanje na področju izdelkov/storitev za prosti čas. "


V družbi se zavedamo, da je vizija ogledalo udeležencev, zato smo si zastavili ambiciozno vizijo, ki se glasi: Z RELAXOM V DRUŽBO NAJBOLJŠIH.


Na osnovi vizije smo si začrtali tudi cilje, ki so merilo ter standard uspešnosti. Naši dolgoročni cilji so:

•          vsakoletna stalna rast bruto prometa,

•          vsakoletna rast dodane vrednosti,

•          vsakoletno zmanjševanje števila reklamacij na gosta,

•          vsakoletna rast števila invencij na zaposlenega,

•          rast sponzorskih sredstev,

•          nadpovprečna stopnja zadovoljstva zaposlenih,

•          nadpovprečna stopnja neodvisnosti in notranje stabilnosti.