Turistični boni

Rezervacijo za vaš turistični bon boste lahko opravili tudi pri turistični agenciji Relax Turizem d.d.. Za povpraševanje in rezervacijo se obrnite na svetovalca v izbrani poslovalnici. Na spletnem naslovu www.relax.si/turisticni-boni si lahko ogledate aktualne ponudbe, pri katerih je možna rezervacija s turističnim bonom.

Splošne informacije

Kaj je turistični bon?

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave eDavki, ki ga ima vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nočitve z zajtrkom v Sloveniji.

Kdo je upravičen do turističnih bonov?

To je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020:

-polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let v višini 200 eurov – polnoletni upravičenec,

-ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 eurov – mladoletni upravičenec.

Koriščenje dodatne storitve (npr. večerja, kosilo …)

Dodatno storitev lahko rezervirate pri nas, ampak jo doplačate na licu mesta z gotovino, kartico. Plačilo z bonom krije le nočitev z zajtrkom.

Razdelitev koriščenja turističnega bona na več ponudnikov

Turistični bon je deljiv, lahko ga vnovčite v več delih. Na primer 50 EUR za nočitev z zajtrkom v Moravskih toplicah, 150 EUR za 3 nočitve z zajtrkom na obali. Možnosti koriščenja v več delih so odvisne od cene izbrane ponudbe ter pogojev koriščenja pri ponudniku.

Prenosljivost turističnega bona

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Več si lahko preberete na tej povezavi: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/

Oblika turističnega bona

Turistični bon bo izdan v elektronski obliki. Upravičenec posreduje osebne podatke ponudniku storitve, ki potem preko informacijskega sistema FURS opravi koriščenje bona.

Veljavnost turističnih bonov

Turistični boni bodo v veljavi za opravljene storitve od 19.6.2020 do 31.12.2020. Po tem datumu bodo boni zapadli in jih ne bo več možno koristiti (upravičenec ne more zahtevati podaljšanja oz izplačila v gotovini).

Kako poteka rezervacija preko turistične agencije Relax Turizem d.d.?

Imetnik bonov si izbere destinacijo v Sloveniji, za katero bi želel koristiti turistične bone. V kolikor je namestitev na voljo, bo svetovalec opravil rezervacijo v imenu imetnika. Imetnik bo dobil »napotnico«, s katero se bo oglasil pri izbranem ponudniku. Znesek rezervacije imetnik bona v celoti plača na mestu koriščenja, pri Relax Turizem d.d. prejme obvezujočo napotnico, ki potrjuje zavezujočo rezervacijo.