Projekti

Podjetje RELAX TURIZEM d.d. se je konec lanskega leta uspešno prijavilo na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018), ki ga je SPIRIT Slovenija objavila v Ur. l. RS, št. 59/2017 dne 27.10.2017, s spremembami, z naslednjo operacijo.

 

NAZIV OPERACIJE

Svetovanje pri postavitvi poslovnih procesov in informacijskih tokov, kot platformi za prenovo informacijskega sistema (Relax Back office).

 

KRATEK OPIS OPERACIJE, NAMEN IN CILJI OPERACIJE

Podjetje RELAX TURIZEM d.d. deluje predvsem na področju prodaje turističnih aranžmajev ter organizaciji počitnic, potovanj, ki deluje preko široke prodajne mreže tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Ob tem se zaradi svoje decentralizirane prodajne mreže in multiprojektnega okolja srečuje z različnimi tehničnimi, kadrovskimi, finančnimi in drugimi težavami, ki v določeni meri zavirajo napredek v podjetju.

V okviru operacije bo zato izvedeno svetovanje pri optimizaciji in digitalizaciji procesov, ki bo implementirano v vseh poslovnih funkcijah družbe, kar je tudi namen operacije. Operacija bo izboljšala naslednje poslovne funkcije (skozi katere se bo povečala konkurenčnost in transparentnost dela podjetja):

  • upravljanje, poslovodenje,

  • splošne funkcije,

  • finančne, računovodske funkcije,

  • kadrovske funkcije.

Poudarek operacije bo v informacijskem povezovanju sistemov vodenja in nadzora in avtomatiziranega procesiranja podatkov. Pomemben vidik izboljšave bo pregledno in učinkovito vodenje registra osnovnih sredstev.

Cilj operacije je s pomočjo informatizacije poslovanja omogočiti hitrejši in lažji dostop do dokumentov, boljši nadzor in večja varnost pred nepooblaščenimi dostopi ter izgubo podatkov. Na dolgi rok pa povečati produktivnost in kvalitetno delo (zaposleni ne bodo porabili toliko časa za upravljanje in iskanje dokumentov) ter znižati stroške poslovanja (brezpapirno poslovanje).

Z operacijo bo omogočeno tudi sodelovanju v različnih procesih, istem dokumentu in v istem časovnem obdobju, kar skrajšuje čas izvedbe in zmanjšuje možnost napak.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).